Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

 

Er is frequent contact tussen leerkracht en ouders. Aan het begin van het schooljaar zijn er de zogenaamde kennismakingsgesprekken, in februari en in juni tussentijdse gesprekken waarin de leerkracht de ouders vertelt over de ontwikkeling van uw kind(eren). In november zijn er de openbare lessen, waar u als ouders een deel van de dag kunt meekijken in de klas van uw kind.

Vlak voor de zomervakantie kunt u tijdens de ouderavond kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind(eren).

Natuurlijk kunt u ten allen tijde een afspraak maken voor een gesprek over uw kind als u vragen heeft of als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling. Dit kunt u doen door een mailtje of een bericht via Social schools.