Kunst & cultuur

 

In ons IKC wordt gezorgd voor een breed aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten, zowel tijdens schooltijd, in BSO-tijd en in de naschoolse activiteiten (zie ook voor het actuele aanbod: www.sinnespeeltmee.nl). We willen constructief samenwerken met partners in de wijk als het gaat om een naschools aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten. We zorgen voor een aantrekkelijk aanbod met een grote verscheidenheid aan activiteiten. Op IKC Johan Willem Friso krijgt ieder kind een digitaal Kunst en Cultuur portfolio. School en ouders kunnen dit portfolio samen vullen. In de nieuwsbrief staat regelmatig informatie van de Kunst en Cultuur coördinator. Zij informeert u over de ontwikkeling van dit prachtige portfolio! Het Kunst- en Cultuur portfolio wordt ingezet om de individuele beleving van kunst en cultuur vast te leggen.

De kas

In de kas- boven op het dak van de school!- kunnen alle kinderen van de school leren over de natuur, groeien en bloeien. De ‘kasleerkracht’ gaat er aan de slag met de kinderen uit de groepen 2 en 6. Deze leerlingen krijgen een lessenserie, die aan het einde van het seizoen wordt afgesloten met een oogstfeest!